Handelsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding til OPTOMETRIKONFERENCE ’24 arrangeret af Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference ApS, Store Kongensgade 110,E, 2, 1264 København K, 35681140 via digital eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19D, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af OPTOMETRIKONFERENCE ’24 er Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference ApS, Store Kongensgade 110,E, 2, 1264 København K, 35681140 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem m. betaling, beskedsystem, event app, eventsite) indgås mellem dig og arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for OPTOMETRIKONFERENCE '24 og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt Optometrikonference ’22. Du modtager også din personlige QR- kode på den/de personer, du har tilmeldt OPTOMETRIKONFERENCE '24.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til OPTOMETRIKONFERENCE '24. Tilmeldingsbekræftelsen, QR-koden el. navneskilt fungerer som adgangs bevis til arrangementet, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Din QR-kode scannes ved ankomst, hvorefter du får tildelt dit navneskilt.

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1 Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Men hvis du skulle blive forhindret i at deltage til eventen, er det vigtigt, at du afmelder dig hurtigst og senest 14 dage før konferencens afholdelse pr. e-mail til konference@optikerforeningen.dk

3.2 Manglende betaling af deltagergebyr betragtes ikke som gyldig afbestilling.

4.0 Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse ”OPTOMETRIKONFERENCE '24”, fx hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

5.0 Betaling

5.1 På optometrikonference.dk modtages betaling med følgende betalingskort: Dankort, VISA/Dankort, MasterCard, Eurocard og MobilePay.

5.2 Der opkræves ikke kortgebyr ved betaling med dansk udstedte personlige kort, der kan forekomme gebyr for betaling med virksomheders kreditkort og ved udenlandske betalingskort. Beløbet svarer til kortudsteders betalingsgebyr.

5.3 Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket krypteret netværk.

5.4 Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til NETS A/S

5.5 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.6 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.7 I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af konferencedeltagelse ikke omfattet af fortrydelsesretten.