Sådan køber du flere billetter

Hvis du ønsker at købe billetter og tilmelde flere deltagere til DOKK ’18 samtidig, skal du under bestillingen blot vælge ‘flere antal billetter’ ved at ændre i antallet og derefter indtaste navn & email på de personer du tilmelder.

Hvis du eksempelvis som butik køber 5 billetter, men ikke er sikker på hvem, der skal deltage endnu – skriver i blot jeres eget navn (eller hypotetiske) i alle felterne.

Du vil efter endt køb modtage en kvittering med oversigt over hvem du har tilmeldt. Via denne oversigt kan du efterfølgende ændre deltagernes navn og email.

Ansøgning om tilskud fra Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Som ansat i en virksomhed, der indbetaler til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, har du mulighed for at få tilskud til deltagelse i konferencen og som noget nyt også tilskud til overnatning og transport. Alle virksomheder, der har indgået en overenskomst med Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, er omfattet, samt enkelte andre der har tiltrådt en aftale med forbundet – hvis du er i tvivl så henvend dig til Serviceforbundet – Urmager og Optikerne.

Tilskuddet i 2018 er som følger:

 • Konferencegebyret dækkes med 2.995 kr.
 • Opholdet mellem lørdag og søndag – maksimalt tilskud 650 kr.
 • Transport – maksimalt 400 km á 0,97 kr. pr dag samt tilskud til broafgift/færge med dokumenterede udgifter for maksimalt 499 kr. pr. tur.

Her finder du relevant information

Du kan læse mere om reglerne på www.optikerneskompetenceudviklingsfond.dk

Du kan også se endnu flere oplysninger om regler for tilskud og satser på ovennævnte side samt downloade ansøgningsskema, som dog også kan downloades via dette link.

Ansøgningen skal udfyldes og sendes sammen med enten kvittering for onlinebetaling eller en kopi af fakturaen og kvittering for betaling til:

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Ramsingsvej 30
2500 Valby

Husk at påføre kontonummer som pengene skal overføres til. Hvis det er virksomheden, der har betalt for deltagelsen, skal virksomhedens konto påføres.

Hvis virksomheden betaler for flere, kan virksomheden vælge at sende ansøgningerne samlet til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, husk dog at deltagerne skal underskrive ansøgningen.

Løntabsgodtgørelse

Arbejdsgivere kan få refunderet en del af den løn de udbetaler til medarbejdere der deltager på konferencen.

 • Løntabsgodtgørelsen udgør 679,20 kr. pr. dag.

Her finder du relevant information

Ansøgningsskema til refusion af løntabsgodtgørelse kan findes på www.optikerneskompetenceudviklingsfond.dk eller downloades via dette link.

Invitation til POSTER præsentation ved DOKK ’18

Har du haft en interessant patient for nylig? Har casen interesse for andre af dine kollegaer. Hvis det er tilfældet, kunne en poster præsentation på årets konference være en oplagt mulighed.

I forbindelse med konferencen vil der blive lavet et område, hvor man har mulighed for at præsentere ens egne undersøgelser eller en sag, som kunne være interessant for dine kolleger. Ordet poster er engelsk og betyder plakat, så en poster præsentation er egentlig blot en præsentation på en plakat.

Præsentationerne bliver placeret i en del af udstillingsområdet for at så mange for mulighed for at se dem.

For at sikre en god kvalitet i præsentationerne, beder vi om at nedenstående vejledning følges. Det betyder at der først skal indsendes et abstrakt, som danner baggrund for udvælgelsen af bidragene.

Når abstraktet er godkendt, hvilket sker hurtigst mulig efter indsendelse af abstraktet, kan man gå i gang med selve præsentationen af posteren. Konferencesekretariatet kan være behjælpelig med denne produktion. Materialet og en skitse skal dog være sekretariatet i hænde senest den 15. september 2018.

Produktionen af plakaten er gratis for dig, som ønsker hjælp til dette og sekretariatet vil også sørge for at få plakaten på tryk uden beregning.

Krav og format til abstrakt og poster

Abstrakt
Abstraktet af Posteren bør ikke fylde mere end 300 ord.

Forsknings præsentationer – Abstrakt
Abstraktet af en forsknings præsentationer, hvad enten det er klinisk forskning eller det er ikke-klinisk forskning, bør bestå af fire dele:

 1. Baggrund: Kort beskrivelse af problemstilling / emne.
 2. Metode: Kort beskrivelse af studie-/forsknings metode.
 3. Resultat: Kort beskrivelse af de vigtigste resultater.
 4. Konklusion: Kort beskrivelse af hvad der kan konkluderes ud fra resultaterne.

Case præsentationer – Abstrakt
Abstraktet af en case præsentation bør indeholde:
Kortfattet beskrivelse af casen.
Baggrund: Kort beskrivelse af problemstilling og emne.
Case Rapport: En kort gennemgang af casen, kliniske fund, differentiel diagnose, behandling og forventet resultat.
Konklusion: Et kort resume af casen, kliniske fund, differentiel diagnose, behandling og forventet resultat, sammenlignet med lignende sager. Det kan også nævnes, hvad der kunne eller burde være gjort, og hvilken indflydelse det ville have haft på resultatet af behandlingen.

Fremsendelse af abstrakt
Abstrakt skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før konferencen (1. sept. 2018 ).

Abstraktet skal følge denne vejledning

 • Tilmeldingen skal indeholde alle relevante oplysninger om forfatteren. Navn, fuldstændig adresse, telefonnummer, e-mail adresse m.m.
 • Abstraktet skal indeholde tilstrækkelig information for at en evaluering er mulig.
 • Abstraktet skal baseres på originalt og ikke tidligere publiceret materiale.
 • Den tilgængelige information skal være af tilstrækkelig generel interesse for den optometriske profession.
 • Abstraktet skal være i et klart, præcist og velskrevet sprog – parat til offentliggørelse.
 • Det videnskabelige abstrakt skal demonstrere en tydelig og veltestet hypotese og skal indeholde og klart formidle følgende nøgleelementer: Formål, metode, resultater og konklusion.
 • Case rapportens abstrakt skal indeholde og tydeligt udtrykke følgende nøgleelementer: Baggrund, case resumé og konklusion.

Poster

Posterens brødtekst
Der bør anvendes samme formatering i posterens brødtekst som i abstraktet, og der bør være en detaljeret præsentation af hovedpunkterne i abstraktet.

Illustrationer og tabeller
Et passende antal fotografier, tabeller, figurer og illustrationer anbefales. For yderligere hjælp kan man med fordel søge vejledning på: http://www.calstatela.edu/library/styleman.htm På denne side er der henvisninger til masser af guidelines.

Forkortelser
Brug af forkortelser kan normalt ikke anbefales. Hvis de bruges, anbefales det, at stave dem helt ud, første gang de anvendes.

Fagudtryk og firmanavne
Brug fagudtryk hvor dette giver en helt speciel mening, brug kun sjældent firmanavne og kun der hvor det har relevans for undersøgelsesresultatet, eller hvis et specifikt produkt er brugt i et bestemt studie.

Instrumenter, enheder eller andre produkter bør der refereres til ved brug af deres firmanavne.

Måleenheder
Alle mål bør være konventionelle måleenheder.

Posters udseende og indtryk
Posteren skal kunne fange tilskuerens interesse ved sit udseende og læsbarhed. Teksten bør kunne læses på 1-2 meters afstand.

Kontrast
Al tekst bør være i høj kontrast (eksempelvis sort på hvid baggrund)

Foto, tabeller og tal
Fotos, tabeller og tal bør være store nok til at kunne ses på flere meters afstand. Farve anbefales til fotos. Tabeller og tal skal være store nok til at kunne ses fra en meter afstand.

Specifikationer for en poster

 • Størrelse: 1 meter (bredde) x 1½ meter (højde)
 • Teksten skal være i Word format og ikke være mindre end 18 pt. da den skal kunne læses i 1-2 meters afstand. Alle illustrationer bør have en forklarende tekst.
 • Tegninger, grafer og foto skal være i JPEC eller PDF format. Der skal medsendes udkast til layout.

Hvordan fremstiller jeg en poster?
Du indsender en skitse af posterens layout til konferencesekretariatet sammen med de filer, der skal bruges i forbindelse med udformningen af posteren. Konferencesekretariatet hjælper med at udarbejde det endelige layout og trykker posteren for dig.

Priser & billetter til DOKK ’18

Medlem af Optikerforeningen, medlem af Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne eller medlem af Norges Optikerforbund, Optikerforbündet i Sverige eller Islands Optikerforening

Lørdag: 2.145 kr. | Søndag: 2.145kr. | Begge dage: 2.995 kr.

Ikke medlem af ovenstående foreninger

Lørdag: 2.995 kr. | Søndag: 2.995 kr.. | Begge dage: 3.795 kr.

Studerende (gælder både studerende på professionsbacheloruddannelsen i Optometri og på Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab)

Lørdag: 395 kr. | Søndag: 395 kr. | Begge dage: 695 kr.

Festmiddag (skal bestilles særskilt)

Lørdag aften: 640 kr.

Hotel og overnatning

Hvis du ønsker overnatning i forbindelse med konferencen, kan dette bookes direkte via Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus via nedenstående link.

Vi har forhandlet følgende fordelagtige priser for overnatning på konferencehotellet for vores deltagere på DOKK ’18:

 • 1.035 kr. pr. nat for enkeltværelse
 • 1.075 kr. pr. nat for dobbeltværelse

BOOK dit hotelværelse allerede nu

Ovenstående link skal bruges til booking af hotelværelser i forbindelse med konferencen. Husk at marker din check in og check ud dato og derefter tryk search again. Bemærk: værelserne er uden morgenmad – morgenmad findes i udstillingsområdet.

Hotel info
Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
Margrethepladsen 1 – 8000 Aarhus C.
Tel. 89 36 20 40

Der er gratis parkering i forbindelse med konferencen.

Handelsbetingelser

Ved at handle på optometrikonference.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9…

vi åbner snarest op for tilmeldinger til årets konference Afbryd