Invitation til POSTER præsentation ved Optometrikonference ’22

Har du haft en interessant patient for nylig? Har casen interesse for andre af dine kollegaer? Hvis det er tilfældet, kunne en poster præsentation på årets konference være en oplagt mulighed. Ordet poster er engelsk og betyder plakat, så en poster præsentation er egentlig blot en præsentation på en plakat.

I forbindelse med konferencen vil der blive lavet et område, hvor du har mulighed for at præsentere ens egne undersøgelser eller en sag, som kunne være interessant for dine kolleger. 

Præsentationerne bliver placeret i en del af udstillingsområdet for at så mange for mulighed for at se dem.

For at sikre en god kvalitet i præsentationerne, beder vi om at nedenstående vejledning følges. Det betyder, at der først skal indsendes et abstrakt, som danner baggrund for udvælgelsen af bidragene.

Når abstraktet er godkendt, hvilket sker hurtigst mulig efter indsendelse af abstraktet, kan man gå i gang med selve præsentationen af posteren. Konferencesekretariatet kan være behjælpelig med produktionen. Materialet og en skitse skal være sekretariatet i hænde senest den 1. september 2022.

Produktionen af plakaten er gratis for dig, som ønsker hjælp til dette og sekretariatet vil også sørge for at få plakaten på tryk uden beregning.

 

Krav og format til abstrakt og poster

Abstrakt
Abstraktet af Posteren bør ikke fylde mere end 300 ord.

Forsknings præsentationer – Abstrakt
Abstraktet af en forskningspræsentation, hvad enten det er klinisk forskning, eller det er ikke-klinisk forskning og bør bestå af fire dele:

 1. Baggrund: Kort beskrivelse af problemstilling / emne.
 2. Metode: Kort beskrivelse af studie-/ forsknings metode.
 3. Resultat: Kort beskrivelse af de vigtigste resultater.
 4. Konklusion: Kort beskrivelse af, hvad der kan konkluderes ud fra resultaterne.

Case præsentationer – Abstrakt
Abstraktet af en case præsentation bør indeholde:

 1. Kortfattet beskrivelse af casen.
 2. Baggrund: Kort beskrivelse af problemstilling og emne.
 3. Case Rapport: En kort gennemgang af casen, kliniske fund, differentiel diagnose, behandling og forventet resultat.
 4. Konklusion: Et kort resume af casen, kliniske fund, differentiel diagnose, behandling og forventet resultat, sammenlignet med lignende sager. Det kan også nævnes, hvad der kunne eller burde være gjort, og hvilken indflydelse det ville have haft på resultatet af behandlingen.

Fremsendelse af abstrakt
Abstrakt skal være sekretariatet i hænde senest en måned før konferencen (1. sept. 2022).

Abstraktet skal følge denne vejledning

 • Tilmeldingen skal indeholde alle relevante oplysninger om forfatteren. Navn, fuldstændig adresse, telefonnummer, e-mail adresse m.m.
 • Abstraktet skal indeholde tilstrækkelig information til, at en evaluering er mulig.
 • Abstraktet skal baseres på originalt og ikke tidligere publiceret materiale.
 • Den tilgængelige information skal være af tilstrækkelig generel interesse for den optometriske profession.
 • Abstraktet skal være i et klart, præcist og velskrevet sprog – parat til offentliggørelse.
 • Det videnskabelige abstrakt skal demonstrere en tydelig og veltestet hypotese og skal indeholde og klart formidle følgende nøgleelementer: Formål, metode, resultater og konklusion.
 • Case rapportens abstrakt skal indeholde og tydeligt udtrykke følgende nøgleelementer: Baggrund, case resumé og konklusion.

 

Poster

Posterens brødtekst
Der bør anvendes samme formatering i posterens brødtekst som i abstraktet, og der bør være en detaljeret præsentation af hovedpunkterne i abstraktet.

Illustrationer og tabeller
Et passende antal fotografier, tabeller, figurer og illustrationer anbefales.

Forkortelser
Brug af forkortelser kan normalt ikke anbefales. Hvis de bruges, anbefales det at stave dem helt ud, første gang de anvendes.

Fagudtryk og firmanavne
Brug fagudtryk hvor dette giver en helt speciel mening, brug kun sjældent firmanavne og kun der hvor det har relevans for undersøgelsesresultatet, eller hvis et specifikt produkt er brugt i et bestemt studie.

Instrumenter, enheder eller andre produkter bør der refereres til ved brug af deres firmanavne.

Måleenheder
Alle mål bør være konventionelle måleenheder.

Posters udseende og indtryk
Posteren skal kunne fange tilskuerens interesse ved sit udseende og læsbarhed. Teksten bør kunne læses på 1-2 meters afstand.

Kontrast
Al tekst bør være i høj kontrast (eksempelvis sort på hvid baggrund)

Foto, tabeller og tal
Fotos, tabeller og tal bør være store nok til at kunne ses på flere meters afstand. Farve anbefales til fotos. Tabeller og tal skal være store nok til at kunne ses fra en meter afstand.

 

Specifikationer for en poster

 • Størrelse: 1 meter (bredde) x 1½ meter (højde)
 • Teksten skal være i Word format og minimum 18 pt. da den skal kunne læses i 1-2 meters afstand. Alle illustrationer bør have en forklarende tekst.
 • Tegninger, grafer og foto skal være i JPEC eller PDF format. Der skal medsendes udkast til layout.

Hvordan fremstiller jeg en poster?

Hvis du ønsker hjælp til fremstilling og tryk af din poster vil sekretariatet gerne hjælpe dig. Du indsender en skitse af posterens layout til konferencesekretariatet sammen med de filer, der skal bruges i forbindelse med udformningen af posteren, gerne som pdf filtype. Derefter sender vi færdigt oplæg til godkendelse og trykker posteren for dig.
Al henvendelse til Tina Jørgensen,  tj@optikerforeningen.dk