Lars Morten Holm

Oftalmolog

Nuværende ansættelse:

feb 2014 –                 Overlæge, leder af afsnit for grå stær og refraktiv kirurgi, Øjenafdelingen, Rigshospitalet, Glostrup

Education:

jan 2019-                   Copenhagen Business School: “Master of Public Governance”. Forventes afsluttet januar 2021

maj 2009                    “European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD)”

juni 2006                    PhD-forsvar: “Ammonia transport in aquaporins”, Københavns Universitet

1999                            Løjtnant

1998                            Læge, Københavns Universitet