Jette Holt

Hygiejnesygeplejerske
Foredrag: Hygiejne

Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, kandidat i voksenpædagogik, ansat i Central Enhed for Infektionshygiejne side 1998, hvor jeg har været rådgiver for det grønlandske sundhedsvæsen. Jeg har bl.a. været ansvarlig for de interaktive undervisningsprogrammer i infektionshygiejne på SSI´s hjemmeside, udarbejdet Nationale retningslinjer for almen praksis, tandlæger og håndhygiejne. Videre har jeg været leder af den danske uddannelse for hygiejnesygeplejersker og i styregruppen for den nordiske uddannelse.