Heidi Buchholt

Optometrist, M.Sc. (Clin.Optom.), Dipl.Edu., MCOptom

Heidi Buchholt har en M.Sc. grad i klinisk optometri fra Pennsylvania College of Optometry (Salus University). Hun er tidligere lektor på Optikerhøjskolen i Randers og har praksiserfaring fra såvel optikerbutik som øjenlægeklinik. De sidste par år har hun været ansat som chef for klinisk udvikling hos Louis Nielsen, hvor positionering af optometrister som sundhedspersonale og samarbejde med øjenlæger inkl. optimering af henvisningspraksis er en stor del af hverdagen. Heidi er medlem af Optikerforeningens bestyrelse, hvor hun i den forbindelse er udpeget som formand for Optikerforeningens Fagudvalg. Her arbejder hun med udvikling af kliniske retningslinjer samt planlægning af efteruddannelsestilbud. Derudover sidder hun i uddannelsesudvalget på Dania og KEA (professionsbacheloruddannelsen i optometri) samt aftagerpanelet på Aarhus Universitet (kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab).