Synrelaterede gener hos personer med senfølger af hjernerystelse – kan det behandles?

14.11.2020 | 10:55 - 11:40 | Sprog: DK | Foredragsholder: Marianne Ledet Maagaard

Foredraget vil give en kort indføring i, hvordan hjernen påvirkes af en hjernerystelse men hovedvægten vil ligge på to dele. Dels hvilke synsrelaterede gener man kan opleve som senfølge af hjernerystelse, fx refraktionsændringer, lysfølsomhed, nedsat akkommodations- og vergensfunktion. Dels hvilke evidensbaserede behandlingsmuligheder, der findes i dag.