Rød, gul eller grøn? Henvisning, selv-monitorering eller falsk alarm.

09.11.2019 | 15:20 - 16:05 | Sprog: DK | Foredragsholder: Danson V. Muttuvelu Heidi Buchholt

Optometristen ser raske patienter og øjenlægen ser syge patienter. Dog er der en stor gruppe af patienter, som falder imellem de to grupper – de såkaldte ”gule patienter”. Hvem skal tage sig af dem? Følgende session omhandler et helt nyt telemedicinsk koncept, som sikrer en systematisk præscreening af optometristernes henvisninger til øjenlægerne. Modellen gør samfundets øjensundhed mere omkostningseffektiv ved bl.a. at reducere antallet af unødvendige henvisninger til øjenlægen og samtidig sikre, at patienter der blot er i forøget risiko for udvikling af øjensygdom, følges tæt af den rette sundhedsperson, som ofte kan være optikeren. Den telemedicinske model inkluderer også en database, som kan karakteriseres som en af verdens største henvisningsdatabaser. Databasen giver et helt unikt indblik i optometristens henvisningsmønstre og -kompetencer, hvilket vi vil løfte sløret for i dette foredrag. Publikum vil desuden blive udfordret i egen kliniske beslutningstagen – vil du henvise eller ej?

Handout ikke tilgængelig