Rapid Sessions

15.11.2020 | 11:11 - 11:25 | Sprog: DK | Foredragsholder: Hajer Ahmad Rasmus Hagenau Lars Morten Holm

Myopi hos for tidligt fødte børn v/ Hajer Ahmad

Den teknologiske udvikling på de neonatale afdelinger, har medført en forbedret overlevelsesrate af ekstremt for tidligt fødte børn. Spædbørn med lav fødselsvægt og gestationsalder er i risiko for at udvikle nethindesygdommen Præmaturitetsretinopati, der kun ses hos denne gruppe af patienter. Det er desuden veldokumenteret, at disse børn i højere grad bliver nærsynede sammenlignet med børn født til terminen. Men hvorfor mon det? I dette foredrag belyses mulige årsager til myopi hos for tidligt fødte børn.

Nationale Kliniske Retningslinjer 2020: Behandling for aldersbetinget grå stær v/ Lars Morten Holm

De nye nationale kliniske retningslinjer, udkommet 2020 for behandling af aldersbetinget grå stær, vil blive gennemgået. Retningslinjerne er en såkaldt meta-analyse, hvilket er en statistisk analyse af den eksisterende videnskabelige litteratur. Formålet med meta-analyser er et opnå en pooling af viden indenfor samme område for at opnå højeste ”sandhedsværdi”. Metaanalyser står således højest på rangstigen indenfor sundhedsvidenskabelig forskning og kendes fra Cochrane reviews.

Analysen har kigget på 11 spørgsmål. Af disse kan nævnes: 1) Hvornår bør man operere patienter for grå stær udfra et visuskriterium og udfra patientens subjektive klager? 2) Påvirker grå stær operation udviklingen af AMD (aldersrelateret makuladegeneration)? 3) Ved hvilken grad af bygningsfejl har patienter gavn af at få den korrigeret i forbindelse med grå stær operation? 4) Kan det anbefales at udføre grå stær operation på begge øjne samme dag? 5) Kan man udelade førstedagskontrollen efter ukompliceret grå stær operation?