Kvalitativt studie af optikeres anvendelse af synstræning
nomineret til Optimus by Essilor

09.11.2019 | 12:45 - 12:55 | Sprog: DK | Foredragsholder: Benjamin Sukusu Nielsen, Bue Winther Kjær, Simon Sivebæk Lodahl, Ryan Lauridsen

Bachelorprojekt

Forfattere: Bue Winther Kjær, Ryan Lauridsen, Simon Sivebæk Lodahl & Benjamin Sukusu Nielsen

Klik her for at se hele projektet

Uddrag fra projektet:

“Vi ønsker at klarlægge hvilke problematikker, der ligger til grund for hvorfor synstræning ikke i højere grad anvendes som behandlingsmulighed i de danske optikerbutikker. Dette finder vi interessant på baggrund af egne erfaringer ude i butikkerne, da vi der oplevede en nedprioritering af synstræning som behandling. ”

“Vi har erfaret, at synstræning bliver nedprioriteret som løsning på binokulære problemstillinger. Vi undrer os derfor over, hvorfor optikerne ikke bruger synstræning i højere grad, eftersom der er god evidens for, at det virker. Konvergensinsufficiens er den mest udbredte vergensanomali, hvor et studie viser at ca. 3-5% lider af denne anomali (Rutstein & Daum, 1998, p. 156). Op mod 91% oplever bedring af symptomer med synstræning, hvoraf op mod 72% bliver kureret (Rutstein & Daum, 1998, p. 160). På baggrund af dette fandt vi det interessant at undersøge, hvorfor synstræning ikke i højere grad bliver anvendt i butikkerne. Ifølge studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i optometri, bliver optikeren uddannet til at kunne håndtere disse problemer. “Den studerende kan iværksætte behandling, herunder tilrettelægge visuel træning af vergens‐ og akkommodative problemer” (Optikerhøjskolen, 2018). Derfor er det netop interessant at undersøge, hvorfor optikerne ikke benytter sig af synstræning i praksis, selvom de er blevet uddannet til det.”

“Vores undersøgelse påpegede, at optikere ønsker den bedst mulige behandling for deres patienter, hvoraf synstræning i nogle tilfælde ville være den rette behandling. Der er dog nogle problemstillinger, som besværliggør brugen af synstræning ude i butikkerne. Deltagerne mener ikke, at optikerne er gode nok til at spotte de binokulære problemer, hvilket er essentielt i opsporing af patienter, der kan have gavn af synstræning. Optikernes mangelfulde opsporing forårsager, at disse patienter ikke bliver henvist til synstrænerne. Vores undersøgelse påpeger derudover at til trods for, at de binokulære problemer bliver opsporet, henvises patienten ikke altid videre, grundet frygten for at miste indtjening.”