Implementering af funduskameraet i optikerforretningen: optometristens ven eller fjende?
nomineret til Optimus by Essilor

09.11.2019 | 12:35 - 12:45 | Sprog: DK | Foredragsholder: Trine Olsen, Regitze Overby, Jonathan Binder

Bachelorprojekt

Forfattere: Louise Regitze Therkildsen Overby, Jonathan Binder & Trine Stendal Olsen

Klik her for at se hele projektet

Uddrag fra projektet:

“Hvor rustede føler optometrister sig til at vurdere fundusbilleder i deres hverdag? Hvordan afspejler det sig i deres vurdering af ti sæt fundusbilleder med de mest almindelige tilstande på retina, herunder normal retinae?”

“Over de senere år er udbredelsen af funduskameraer i optikerforretninger steget, og det er blevet et krav for mange optometrister at bruge instrumenterne (Jacobsen 2016, s. 6-8; Louis Nielsen).
Tidligere fandt vurdering af fundusbilleder kun sted hos øjenlægerne, men med funduskameraernes indtog i optometristernes verden lægges der større vægt på, at optometristerne skal forholde sig til retina (Larsen 2016, s. 55).
At optometrister kan undersøge retina er ikke nyt: ophthalmoskopering og brug af 90D linse er andre måder at vurdere retinas sundhed på og opdage de første stadier af for eksempel tør Aldersrelateret Makuladegeneration (herefter tør AMD), Primært Åbenvinklet Glaukom (herefter POAG), hypertensiv retinopati og diabetisk retinopati.
Der stilles krav til, at optometristerne bruger funduskameraerne, og det er derfor relevant at undersøge, om optometrister kan betjene instrumenterne og analysere på resultaterne derfra. Ifølge Bekendtgørelse om optikervirksomhed skal en optiker/kontaktlinseoptiker:
…følge udviklingen indenfor sit fag og gøre sig fortrolig med nye erfaringer af betydning for erhvervsudøvelsen (Retsinformation 1994).

“Overvægten af optometrister i undersøgelsen følte sig ikke rustede til at vurdere fundusbilleder i deres hverdag. Desuden afspejlede optometristernes subjektive vurdering af deres rustethed, hvor godt de vurderede fundusbilleder. Hvis optometristerne følte sig rustede, var der godt fem gange større sandsynlighed for, at de var rustede, når der sås på mængden af deres rigtige svar.”