Hygiejne

15.11.2020 | 11:10 - 11:55 | Sprog: DK | Foredragsholder: Jette Holt

Infektionshygiejne berører det, der sker mellem mennesker. I 2020 kom en virus ind og blandede sig i dette mellemmenneskelige forhold på globalt plan. Oplægget sætter fokus på smitte, hygiejniske retningslinjer og hvordan man lokalt kan implementere en adfærd, der gør det muligt at manøvrere sikkert i en verden med mikroorganismer.

Medarbejdere og kunder skal føle sig trygge i optikbranchen

Identificering, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsgange bryder smittekæden

Praktiske forslag til implementering af retningslinjer