Grading i dagligdagen – hvordan sikre vi, at vi graderer ens?

09.11.2019 | 14:25 - 15:10 | Sprog: DK | Foredragsholder: Bo Lauenborg

For optometrister er grading et vigtigt element i dagligdagen, når der arbejdes med kontaktlinser. Hvis vi udfører det korrekt og ensartet, kan vi lettere løse kunderne/patienternes udfordringer. Vi vurderer forskelligt, når vi ser på en tilstand i øjet og har forskellige måder at grade på. Derfor er det vigtigt, at vi anvender samme gradingskala. Under præsentationen vil der blive vist de forskellige muligheder for grading, som vi har til rådighed i dag, ligesom der vil være en præsentation af de nyeste digitale hjælpemidler, som sikrer en ensartet grading ved hjælp af algoritmer. 

– Gennemgang af de 3 mest anvendte gradingskalaer

– Hvordan sikrer vi implementering og ensartethed i dagligdagen

– Fremtidens elektroniske gradingskala