Årets Kandidat by ZEISS:
Ændring af akkommodationsamplitude, akkommodationsrespons samt akkommodationsfacilitet efter en SMILE-operation

09.11.2019 | 12:15 - 12:25 | Sprog: DK | Foredragsholder: Carina Toftelund Malene Jakobsen

Formålet med dette kandidatspeciale er at belyse, hvorvidt akkommodationen påvirkes af small-incision lenticule extraction (SMILE). Der undersøges for en eventuel akkommodationsændring efter en SMILE-operation på henholdsvis patientens akkommodationsamplitude, akkommodationsrespons samt akkommodationsfacilitet.

Metode: Et prospektivt før-efter design med 42 patienter, der er henvist til en SMILE-operation på Aarhus Universitetshospital i perioden 2013-2014. Udmåling af akkommodationsamplitude er foretaget med Donders push-up-metode. Akkommodationsrespons er udmålt med en open-field autorefraktor ”Grand Seiko WAM5500” (Seiko, Japan) ved brug af Badaloptometer ved akkommodationsstimuli på henholdsvis 0,0D, 0,5D, 1,0D, 2,0D, 3,0D og 4,0D. Akkommodationsfacilitet er udmålt med en flipbrille ±2,00D i en afstand på 40 cm. Alle akkommodationsudmålingerne er foretaget monokulært.

Resultater: Patienterne har en gennemsnitsalder på 27,76±3,99 år (21-35 år) med en præoperativ refraktion på -7,30±0,89D (-9,00D til -5,875D). Der ses ingen statistisk signifikant ændring af akkommodationsamplituden (p-værdi: 0,12) efter SMILE-operationen. Ved akkommodationsresponsen ses ingen statistisk signifikant ændring ved samtlige akkommodationsstimuli (p-værdier >0,05). Ligeledes ses ingen statistisk signifikant ændring af akkommodationsfaciliteten (p-værdi: 0,31) efter SMILE-operationen.

Konklusion: En SMILE-operation påvirker ikke patientens akkommodationsamplitude, akkommodationsrespons eller akkommodationsfacilitet. Ud fra vores kendskab er denne problemstilling kun undersøgt én gang tidligere. Dette studie har modstridende resultater sammenholdt med vores kandidatspeciale, hvorfor vi opfordrer til, at denne problemstilling bliver undersøgt yderligere.


Årets kandidatpris bliver uddelt til det bedste speciale på Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab.

Vinder af prisen får et gavekort fra Carl Zeiss Vision på 10.000 kr., samt deltagelse, rejse og ophold til EAOO’s møde i det efterfølgende år. Det sidste er sponseret af Dansk Optometri og KontaktlinseKonference Aps.